Home Επικοινωνία Βιογραφικό Φωτογραφίες Νομοθεσία Έγγραφα Εισηγήσεις Διακηρύξεις Βιβλία-Άρθρα Άρθρα Συνέδρια-Σεμινάρια Blog

 

 

 


Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Φυσικής Αγωγής
Επίτιμος Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής

Διδάκτορας Κοινωνιολογίας


 
Αυτογνωσία (1995) Νικόλαος Τριπόδης

Επτά σελίδες και διαβάζεται από όλους
Διαβάζεται  ανά σελίδα σε διαδοχικές φάσεις ζωής
Αρχίζει η ζωή
Εξελίσσει τη ζωή
Αναγνωρίζει το εγώ
Οδηγεί στην αυτογνωσία
Τελειώνει η ζωή

Η γνώση προσφέρεται

Με την ιδιότητα του Σχολικού Συμβούλου

17. Ο σύγχρονος χορός παιδαγωγικό εργαλείο γνώσης και δημιουργικότητας, 2014

13. Το έργο των ΚΕΔΔΥ της Ελλάδος, 2010
Η παρούσα έρευνα αποτελεί μια καταγραφή του απολογισμού του έργου των Κέντρων Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών από το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό και Εκπαιδευτικό Προσωπικό της χώρας. Η ανάγκη της παρούσας έρευνας είναι σημαντική λόγω της σπουδαιότητας του λειτουργήματος που προσφέρεται από τις παρούσες υπηρεσίες που αφορούν την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, βάσει του νέου Νόμου 3699/2008 περί «Ειδική Αγωγής και Εκπαίδευσης ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες». Σύμφωνα με τον πρόσφατο νόμο τονίζεται η σημαντικότητα της παροχής της δωρεάν υποχρεωτικής δημόσιας εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες καθώς και η ευαισθητοποίηση της ευρύτερης κοινωνίας στην εξάλειψη της διάκρισης των ατόμων με αναπηρία και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες με απώτερο σκοπό την ενσωμάτωσή και την κοινωνική τους ένταξη. Παράλληλα, η παρούσα μελέτη συμπληρώνει την ανάγκη για συγκεντρωτικά στοιχεία των εν ενεργεία ΚΕΔΔΥ της χώρας…
13.1. Το έργο και η αποδοχή των Κέντρων Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών της βορείου Ελλάδος
13.2. Το έργο και η αποδοχή των Κέντρων Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών της νοτίου Ελλάδος και νήσων
13.3. Τα Χαρακτηριστικά του προσωπικού των Κέντρων Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών
13.4. Η υλικοτεχνική υποδομή των Κέντρων Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών
13.5. Οι συνεργασίες των Κέντρων Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών
13.6. Ανάρτηση

12. Προβλήματα συμπεριφοράς παιδιών στη σχολική μονάδα, 2010
Στην παρούσα έρευνα γίνεται μία προσπάθεια να καταγραφούν τα προβλήματα συμπεριφοράς των μαθητών στις σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Β΄ Διεύθυνσης Αθήνας. Τα προβλήματα αυτά περιλαμβάνουν τις συναισθηματικές και μαθησιακές δυσκολίες, τα προβλήματα συμπεριφοράς και κοινωνικοποίησης, τις περιπτώσεις υποεπίδοσης. Στόχος της μελέτης είναι να γίνει απολογισμός της ικανότητας διαχείρισης των προβλημάτων συμπεριφοράς των μαθητών από τους εκπαιδευτικούς, ώστε να εκτιμηθεί η περαιτέρω επιμόρφωσή τους…
12.1. Προβλήματα συμπεριφοράς παιδιών στη σχολική μονάδα
12.2. Ανάρτηση

11. Οι Εξελικτικές Μαθησιακές Δυσκολίες, 2010-14
Οι Εξελικτικές Μαθησιακές Δυσκολίες είναι μια ομάδα διαταραχών που αφορά συγκεκριμένα ελλείμματα σε τομείς όπως η ακαδημαϊκή επίδοση, η γλώσσα, ο λόγος ή η κινητική λειτουργία. Τα ελλείμματα αυτά δεν οφείλονται σε νοητική υστέρηση, αυτισμό, κάποια διαγνωσμένη νευρολογική ή άλλη οργανική διαταραχή ή σε περιβάλλοντα με περιορισμένα εκπαιδευτικά ερεθίσματα. Οι άνθρωποι που παρουσιάζουν κάποια από αυτές τις διαταραχές είναι συνήθως μέσης ή ακόμα και υψηλής νοημοσύνης, αλλά στην παιδική τους ηλικία έχουν αντιμετωπίσει μια σοβαρή δυσκολία στην απόκτηση απαραίτητων δεξιοτήτων, με αποτέλεσμα η ακαδημαϊκή τους πρόοδος να εμποδίζεται σημαντικά. Στην σκέψη των περισσοτέρων, άλλωστε, οι έννοιες της μάθησης και της σχολικής εκπαίδευσης είναι άρρηκτα συνδεδεμένες, σε τέτοιο βαθμό μάλιστα που αρκετά συχνά ο όρος «μαθησιακή δυσκολία» και ο όρος «σχολική αποτυχία» έχουν χρησιμοποιηθεί στη βιβλιογραφία ο ένας αντί του άλλου…
11.5. Ανάρτηση

10. Οργάνωση και Διεξαγωγή Αθλητικών Δραστηριοτήτων μαθητών με Αναπηρία στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, 2009
Η διοργάνωση των σχολικών πρωταθλημάτων έχει σκοπό τη δημιουργία ευκαιριών για την ανάδειξη των ιδιαίτερων ικανοτήτων των μαθητών με αναπηρία στον αθλητισμό, τη συνολική καλλιέργεια της προσωπικότητάς τους, τη συνέχιση της αθλητικής παράδοσης της χώρας μας, καθώς και την εκπροσώπησή της σε τυχόν διεθνείς μαθητικές αθλητικές συναντήσεις.
10.1. Οργάνωση και Διεξαγωγή Αθλητικών Δραστηριοτήτων μαθητών με Αναπηρία στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
10.2. Ανάρτηση
10.3. Ευχαριστήρια επιστολή από τον Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
10.4. Ευχαριστήρια επιστολή από τον Πρόεδρο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

9. Ατυχήματα-πρώτες βοήθειες στο σχολείο, 2009
Ο σκοπός της έρευνας αυτής είναι να τονίσει την αναγκαιότητα των εκπαιδευτικών για επιμόρφωση σε θέματα σχετικά με τα ατυχήματα των μαθητών, την πρόληψη αυτών και την παροχή Πρώτων βοηθειών. Διότι στα πλαίσια της σχολικής κοινότητας, οι εκπαιδευτικοί
αποτελούν τους άμεσους διασώστες των μαθητών, προτού απευθυνθούν στους ειδικούς…
9.1.
Ατυχήματα - πρώτες βοήθειες στο σχολείο
9.2. Ανάρτηση

8. Οι λειτουργίες του ανθρωπίνου σώματος, 2009-2010-2014
Οι λειτουργίες του ανθρωπίνου σώματος είναι πολλές και σύνθετες και για την εκτέλεσή τους απαιτείται η συνεργασία όλων των συστημάτων του. Οι πνεύμονες προσλαμβάνουν το απαραίτητο οξυγόνο και το γαστρεντερικό σύστημα αναλαμβάνει το ρόλο του προμηθευτή με θρεπτικές ουσίες. Μαζί και τα δύο είναι υπεύθυνα για την απομάκρυνση των τοξικών προϊόντων του μεταβολισμού. Τέλος, η καρδιά έχει το δύσκολο ρόλο του μεταφορέα, μέσω του αίματος, όλων των ουσιών από και προς τα όργανα και τους μύες…
8.1.
Το αναπνευστικό και το μυϊκό σύστημα
8.2. To κυκλοφορικό-καρδιακό και το γαστρεντερικό σύστημα
8.3. Ανάρτηση

7. Karate Shotokan - kata di base, 2009
Η παραδοσιακή όψη του Shotokan Karate dô μεταδίδεται κυρίως δια μέσου των kata. Τα kata είναι μορφές που παρουσιάζουν τις αισθητικές εκφράσεις των κινήσεων σε σειρά, πειθαρχικά οργανωμένες…
7.1. Karate Shotokan, Kata Heian Shodan

7.2. Karate Shotokan, Kata Heian Nidan
7.3. Karate Shotokan, Kata Heian Sandan
7.4. Karate Shotokan, Kata Heian Yodan
7.5. Karate Shotokan, Kata Heian Godan
7.6. Karate Shotokan, Kata Tekki Shodan
7.7. Ανάρτηση 

6. Tα Γραφεία φυσικής αγωγής στην Ελλάδα, 2009
Στη παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων των εκπαιδευτικών φυσικής αγωγής που εργάζονται στα Γραφεία φυσικής αγωγής, στην αθλητική υλικοτεχνική υποδομή, στην λειτουργία των τμημάτων αθλητικής διευκόλυνσης, στην αποδοχή του έργου των Γραφείων φυσικής αγωγής …
6.1. Tο έργο των Γραφείων φυσικής αγωγής
6.2. Τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών φυσικής αγωγής που εργάζονται στα Γραφεία φυσικής αγωγής
6.3. Τα προσόντα του Προϊσταμένου Γραφείου φυσικής αγωγής
6.4. Τα προγράμματα «Άθλησης για Όλους»
6.5. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών φυσικής αγωγής
6.6. Ανάρτηση

5. Οι Διαταραχές Ελλειμματικής Προσοχής και Αποδιοργανωτικής Συμπεριφοράς, 2009-14
Πολλά από τα παιδιά που παρουσιάζουν κάποια από αυτές τις διαταραχές έχουν και ελλιπείς κοινωνικές δεξιότητες, κατά συνέπεια αντιμετωπίζουν δυσκολίες στις σχέσεις τους με τους συνομηλίκους. Τα δεδομένα δείχνουν ότι τόσο η υπερκινητικότητα όσο και η επιθετικότητα σχετίζονται με την απόρριψη από την ομάδα των συνομηλίκων, η οποία μπορεί να παρουσιαστεί ακόμα και στην προσχολική ηλικία…
5.5. Ανάρτηση
5.6. Ευχαριστήρια επιστολή από τον Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
5.7. Ευχαριστήρια επιστολή από τον Πρόεδρο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

4. Ενότητα Παιδιά ελάτε να παίξουμε, 2008-14
4.1.
Παιχνίδια γνωριμίας/επικοινωνίας και μιμικής στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής για δημοτικό σχολείο
4.2. Παιχνίδια παραδοσιακά - παιχνίδια εκδηλώσεων στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής για δημοτικό σχολείο
4.3. Δρομικά παιχνίδια στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής για δημοτικό σχολείο
4.4. Παιχνίδια με μπάλα στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής για δημοτικό σχολείο
4.5. Παιχνίδια αλτικής και σκυταλοδρομίας στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής για δημοτικό σχολείο
4.6. Ανάρτηση 

3. Ενότητα Διαταραχές Προσωπικότητας, 2008
Καθένας από εμάς μπορεί να χρησιμοποιεί διαφορετικές στρατηγικές για να αντιμετωπίσει τις καταστάσεις της ζωής του και μάλιστα με τρόπο λειτουργικό και προσαρμοστικό. Πολλά στοιχεία της προσωπικότητας μπορούν να είναι ιδιαίτερα λειτουργικά, όπως η ανταγωνιστικότητα στον αθλητικό χώρο. Κάποια άλλα όμως μπορεί να οδηγούν σε δυσπροσαρμοστικούς και άκαμπτους τρόπους συμπεριφοράς και να εμποδίσουν σε μεγάλο βαθμό την σωστή λειτουργία του ατόμου σε επίπεδο προσωπικό, κοινωνικό και επαγγελματικό προκαλώντας συναισθήματα πόνου, λύπης και έντονου άγχους…
3.1. Διαταραχές προσωπικότητας-Παρανοειδής-Σχιζοειδής-Σχιζότυπη-Αποφευκτική-Εξαρτητική-Ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή προσωπικότητας

3.2. Μεταιχμιακή-Ιστριονική-Ναρκισσιστική-Αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας
3.5. Ανάρτηση
3.6. Ευχαριστήρια επιστολή από τον Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
3.7. Ευχαριστήρια επιστολή από τον Πρόεδρο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

2. Ενότητα Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής, 2008-14
Ένας λειτουργικός ορισμός της Διαταραχής Πρόσληψης Τροφής θα μπορούσε να είναι ο ακόλουθος: «μια επίμονη διαταραχή της διατροφής ή της σχετιζόμενης με τη διατροφή συμπεριφοράς, η οποία έχει σε σημαντικό βαθμό αρνητικές επιπτώσεις στη σωματική υγεία ή την ψυχοκοινωνική λειτουργικότητα του ατόμου»…
2.1.
Διαταραχές πρόσληψης τροφής-Νευρογενής βουλιμία
2.2. Διαταραχές πρόσληψης τροφής μη προσδιοριζόμενες διαφορετικά -Νευρογενής ανορεξία
2.5. Ανάρτηση
2.6. Ευχαριστήρια επιστολή από τον Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
2.7. Ευχαριστήρια επιστολή από τον Πρόεδρο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

1. Για τον εκπαιδευτικό Φυσικής Αγωγής, 2007
Προικισμένος με αυτά τα χαρακτηριστικά, καθίσταται προσωπικότητα ολοκληρωμένη και κερδίζει το σεβασμό. Ο σεβασμός δεν επιβάλλεται, κερδίζεται και κερδίζεται με τη συμπεριφορά, τις γνώσεις και τα επιτεύγματα…
1.1. Για τον εκπαιδευτικό Φυσικής Αγωγής
1.2. Ανάρτηση
1.3. Ευχαριστήρια επιστολή από τον Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
1.4. Ευχαριστήρια επιστολή από τον Πρόεδρο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

16.1. ΑΠΣ, Φυσικής Αγωγής Δημοτικού Σχολείου, 2003
     2. ΔΕΠΠΣ Φυσικής Αγωγής Δημοτικού Σχολείου, 2003
     3. ΑΠΣ, Φυσικής Αγωγής Α και Β τάξης Δημοτικού Σχολείου, 2003
     4. ΑΠΣ, Φυσικής Αγωγής Γ και Δ τάξης Δημοτικού Σχολείου, 2003
     5. ΑΠΣ, Φυσικής Αγωγής Ε και ΣΤ τάξης Δημοτικού Σχολείου, 2003
     6. Βιβλίο Φυσικής Αγωγής για το μαθητή Α και Β τάξης Δημοτικού Σχολείου, 2006
    7. Βιβλίο Φυσικής Αγωγής για το μαθητή Γ και Δ τάξης Δημοτικού Σχολείου, 2007
    8. Βιβλίο Φυσικής Αγωγής για το μαθητή Ε και ΣΤ τάξης Δημοτικού Σχολείου, 2006
    9. Βιβλίο Φυσικής Αγωγής για τον εκπαιδευτικό Δημοτικού Σχολείου, 2011
    10. Βιβλίο Φυσικής Αγωγής για τον εκπαιδευτικό Α και Β τάξης Δημοτικού Σχολείου, 2006
    11. Βιβλίο Φυσικής Αγωγής για τον εκπαιδευτικό  Γα και Δα τάξης Δημοτικού Σχολείου, 2012
    12. Βιβλίο Φυσικής Αγωγής για τον εκπαιδευτικό  Γβ και Δβ τάξης Δημοτικού Σχολείου, 2012
    13. Βιβλίο Φυσικής Αγωγής για τον εκπαιδευτικό Ε και ΣΤ τάξης Δημοτικού Σχολείου, 2006

15.1. ΑΠΣ, Φυσικής Αγωγής Γυμνασίου, 2003
     2. ΔΕΠΠΣ Φυσικής Αγωγής Γυμνασίου, 2003
     3. Βιβλίο Φυσικής Αγωγής για το μαθητή Α+Β+Γ Γυμνασίου, 2006
     4. Βιβλίο Φυσικής Αγωγής για τον εκπαιδευτικό Α Γυμνασίου, 2006
     5. Βιβλίο Φυσικής Αγωγής για τον εκπαιδευτικό Β Γυμνασίου, 2007
     6. Βιβλίο Φυσικής Αγωγής για τον εκπαιδευτικό Γα Γυμνασίου, 2009
     7. Βιβλίο Φυσικής Αγωγής για τον εκπαιδευτικό Γβ Γυμνασίου, 2009

14. Αναλυτικό Πρόγραμμα Φυσικής Αγωγής Λυκείου, 1990