Home Επικοινωνία Βιογραφικό Φωτογραφίες Νομοθεσία Έγγραφα Εισηγήσεις Διακηρύξεις Βιβλία-Άρθρα Άρθρα Συνέδρια-Σεμινάρια Blog

 

 

 

         

"Το ρολόι χάνει τη γοητεία όταν γνωρίσεις όλα τα γρανάζια του".
Νικόλαος Τριπόδης


       
         Δρ Νικόλαος Τριπόδης
Πρόεδρος της
Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Φυσικής Αγωγής
Διδάκτορας Κοινωνιολογίας
τέως Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής


Γιῶργος Σεφέρης - Ὁμιλία κατὰ τὴν ἀπονομὴ τοῦ Νόμπελ Λογοτεχνίας στὴ Στοκχόλμη (11 Δεκεμβρίου 1963)
Τούτη τὴν ὥρα αἰσθάνομαι πὼς εἶμαι ὁ ἴδιος μία ἀντίφαση. Ἀλήθεια, ἡ Σουηδικὴ Ἀκαδημία, ἔκρινε πὼς ἡ προσπάθειά μου σὲ μία γλώσσα περιλάλητη ἐπὶ αἰῶνες, ἀλλὰ στὴν παροῦσα μορφή της περιορισμένη, ἄξιζε αὐτὴ τὴν ὑψηλὴ διάκριση. Θέλησε νὰ τιμήσει τὴ γλώσσα μου, καὶ νὰ - ἐκφράζω τώρα τὶς εὐχαριστίες μου σὲ ξένη γλώσσα. Σᾶς παρακαλῶ νὰ μοῦ δώσετε τὴ συγνώμη ποὺ ζητῶ πρῶτα -πρῶτα ἀπὸ τὸν ἑαυτό μου. Ἀνήκω σὲ μία χώρα μικρή. Ἕνα πέτρινο ἀκρωτήρι στὴ Μεσόγειο, ποὺ δὲν ἔχει ἄλλο ἀγαθὸ παρὰ τὸν ἀγώνα τοῦ λαοῦ, τὴ θάλασσα, καὶ τὸ φῶς τοῦ ἥλιου. Εἶναι μικρὸς ὁ τόπος μας, ἀλλὰ ἡ παράδοσή του εἶναι τεράστια καὶ τὸ πράγμα ποὺ τὴ χαρακτηρίζει εἶναι ὅτι μας παραδόθηκε χωρὶς διακοπή. Ἡ ἑλληνικὴ γλώσσα δὲν ἔπαψε ποτέ της νὰ μιλιέται. Δέχτηκε τὶς ἀλλοιώσεις ποὺ δέχεται καθετὶ ζωντανό, ἀλλὰ δὲν παρουσιάζει κανένα χάσμα. Ἄλλο χαρακτηριστικὸ αὐτῆς τῆς παράδοσης εἶναι ἡ ἀγάπη της γιὰ τὴν ἀνθρωπιά, κανόνας της εἶναι ἡ δικαιοσύνη. Στὴν ἀρχαία τραγωδία, τὴν ὀργανωμένη μὲ τόση ἀκρίβεια, ὁ ἄνθρωπος ποὺ ξεπερνᾶ τὸ μέτρο, πρέπει νὰ τιμωρηθεῖ ἀπὸ τὶς Ἐρινύες. Ὅσο γιὰ μένα συγκινοῦμαι παρατηρώντας πῶς ἡ συνείδηση τῆς δικαιοσύνης εἶχε τόσο πολὺ διαποτίσει τὴν ἑλληνικὴ ψυχή, ὥστε νὰ γίνει κανόνας τοῦ φυσικοῦ κόσμου. Καὶ ἕνας ἀπὸ τοὺς διδασκάλους μου, τῶν ἀρχῶν τοῦ περασμένου αἰώνα, γράφει: ... θὰ χαθοῦμε γιατί ἀδικήσαμε .... Αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος ἦταν ἀγράμματος. Εἶχε μάθει νὰ γράφει στὰ τριάντα πέντε χρόνια τῆς ἡλικίας του. Ἀλλὰ στὴν Ἑλλάδα τῶν ἡμερῶν μας, ἡ προφορικὴ παράδοση πηγαίνει μακριὰ στὰ περασμένα ὅσο καὶ ἡ γραπτή. Τὸ ἴδιο καὶ ἡ ποίηση. Εἶναι γιὰ μένα σημαντικὸ τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ Σουηδία θέλησε νὰ τιμήσει καὶ τούτη τὴν ποίηση καὶ ὅλη τὴν ποίηση γενικά, ἀκόμη καὶ ὅταν ἀναβρύζει ἀνάμεσα σ᾿ ἕνα λαὸ περιορισμένο. Γιατί πιστεύω πὼς τοῦτος ὁ σύγχρονος κόσμος ὅπου ζοῦμε, ὁ τυραννισμένος ἀπὸ τὸ φόβο καὶ τὴν ἀνησυχία, τὴ χρειάζεται τὴν ποίηση. Ἡ ποίηση ἔχει τὶς ρίζες της στὴν ἀνθρώπινη ἀνάσα - καὶ τί θὰ γινόμασταν ἂν ἡ πνοή μας λιγόστευε; Εἶναι μία πράξη ἐμπιστοσύνης - κι ἕνας Θεὸς τὸ ξέρει ἂν τὰ δεινά μας δὲν τὰ χρωστᾶμε στὴ στέρηση ἐμπιστοσύνης. Παρατήρησαν, τὸν περασμένο χρόνο γύρω ἀπὸ τοῦτο τὸ τραπέζι, τὴν πολὺ μεγάλη διαφορὰ ἀνάμεσα στὶς ἀνακαλύψεις τῆς σύγχρονης ἐπιστήμης καὶ στὴ λογοτεχνία. Παρατήρησαν πὼς ἀνάμεσα σ᾿ ἕνα ἀρχαῖο ἑλληνικὸ δράμα καὶ ἕνα σημερινό, ἡ διαφορὰ εἶναι λίγη. Ναί, ἡ συμπεριφορὰ τοῦ ἀνθρώπου δὲ μοιάζει νὰ ἔχει ἀλλάξει βασικά. Καὶ πρέπει νὰ προσθέσω πὼς νιώθει πάντα τὴν ἀνάγκη ν᾿ ἀκούσει τούτη τὴν ἀνθρώπινη φωνὴ ποὺ ὀνομάζουμε ποίηση. Αὐτὴ ἡ φωνὴ ποὺ κινδυνεύει νὰ σβήσει κάθε στιγμὴ ἀπὸ στέρηση ἀγάπης καὶ ὁλοένα ξαναγεννιέται. Κυνηγημένη, ξέρει ποὺ νἄ ῾βρει καταφύγιο, ἀπαρνημένη, ἔχει τὸ ἔνστικτο νὰ πάει νὰ ριζώσει στοὺς πιὸ ἀπροσδόκητους τόπους. Γι᾿ αὐτὴ δὲν ὑπάρχουν μεγάλα καὶ μικρὰ μέρη τοῦ κόσμου. Τὸ βασίλειό της εἶναι στὶς καρδιὲς ὅλων τῶν ἀνθρώπων τῆς γῆς. Ἔχει τὴ χάρη ν᾿ ἀποφεύγει πάντα τὴ συνήθεια, αὐτὴ τὴ βιομηχανία. Χρωστῶ τὴν εὐγνωμοσύνη μου στὴ Σουηδικὴ Ἀκαδημία ποὺ ἔνιωσε αὐτὰ τὰ πράγματα, ποὺ ἔνιωσε πὼς οἱ γλῶσσες, οἱ λεγόμενες περιορισμένης χρήσης, δὲν πρέπει νὰ καταντοῦν φράχτες ὅπου πνίγεται ὁ παλμὸς τῆς ἀνθρώπινης καρδιᾶς, ποὺ ἔγινε ἕνας Ἄρειος Πάγος ἱκανὸς νὰ κρίνει μὲ ἀλήθεια ἐπίσημη τὴν ἄδικη μοίρα τῆς ζωῆς, γιὰ νὰ θυμηθῶ τὸν Σέλλεϋ, τὸν ἐμπνευστή, καθὼς μᾶς λένε, τοῦ Ἀλφρέδου Νομπέλ, αὐτοῦ τοῦ ἀνθρώπου ποὺ μπόρεσε νὰ ἐξαγοράσει τὴν ἀναπόφευκτη βία μὲ τὴ μεγαλοσύνη τῆς καρδιᾶς του. Σ᾿ αὐτὸ τὸν κόσμο, ποὺ ὁλοένα στενεύει, ὁ καθένας μας χρειάζεται ὅλους τοὺς ἄλλους. Πρέπει ν᾿ ἀναζητήσουμε τὸν ἄνθρωπο, ὅπου καὶ νὰ βρίσκεται. Ὅταν στὸ δρόμο τῆς Θήβας, ὁ Οἰδίπους συνάντησε τὴ Σφίγγα, κι αὐτὴ τοῦ ἔθεσε τὸ αἴνιγμά της, ἡ ἀπόκρισή του ἦταν: ὁ ἄνθρωπος. Τούτη ἡ ἁπλὴ λέξη χάλασε τὸ τέρας. Ἔχουμε πολλὰ τέρατα νὰ καταστρέψουμε. Ἂς συλλογιστοῦμε τὴν ἀπόκριση τοῦ Οἰδίποδα.

Ο αρχηγός του σώματος
Κάποια μέρα τα μέρη του σώματος ξεσηκώθηκαν και ήθελαν να είναι ο αρχηγός του σώματος. Πρώτος ο εγκέφαλος ανακοινώσε: Εγώ πρέπει να γίνω αρχηγός γιατί ελέγχω όλες τις λειτουργίες του σώματος. Στη συνέχεια η καρδιά είπε: Εγώ πρέπει να γίνω αρχηγός γιατί χωρίς εμένα δεν μπορεί να ζήσει το σώμα και τα πόδια Εμείς πρέπει να γίνουμε αρχηγοί γιατί μεταφέρουμε το σώμα εκεί που θέλει να πάει. Σχεδόν όλα τα μέρη του σώματος  πήραν το λόγο και ζήτησαν να γίνουν αρχηγοί. Κάποια στιγμή πήρε το λόγο και η asshole και ζήτησε να γίνει αρχηγός του σώματος. Όλοι γέλασαν με το θράσος της. Εκείνη θύμωσε και άρχισε απεργία λειτουργίας. Μέσα σε λίγο χρόνο ο εγκέφαλος άρχισε να πανικοβάλλεται, η καρδιά να χάνει το ρυθμό της, τα πόδια να τρέμουν και γενικά να παραλύει το σώμα ολόκληρο. Σχεδόν ομόφωνα η asshole ανακηρύχτηκε αρχηγός του σώματος. Το ηθικό δίδαγμα είναι ότι δεν χρειάζεται να έχει κανείς μυαλό για να γίνει αρχηγός. Κάθε asshole μπορεί να γίνει αρχηγός.

Ο πολίτης και ο υπουργός
Ένας άντρας μέσα σε ένα αερόστατο συνειδητοποιεί ότι έχει χαθεί. Μειώνει ύψος και βλέπει έναν άλλο άντρα από κάτω. Κατεβαίνει κι άλλο και φωνάζει: Συγγνώμη, μπορείτε να με βοηθήσετε; Υποσχέθηκα σε ένα φίλο ότι θα τον συναντούσα εδώ και μια ώρα, αλλά έχω χαθεί. Ο άντρας από κάτω του απαντάει: Είσαι σε ένα αερόστατο ζεστού αέρα σε ύψος περίπου δεκαπέντε μέτρων. Βρίσκεσαι στην πλατεία Κολοκοτρώνη δίπλα από το Μέγαρο της Παλαιάς Βουλής των Ελλήνων. Μήπως είσαι πολίτης της Αθήνας; ρωτάει ο αιωρούμενος. Ναι είμαι, πώς το κατάλαβες; λέει εκείνος στο έδαφος. Κοίτα, δεν έχω ιδέα τι να κάνω με την πληροφορία που μου έδωσες και το γεγονός παραμένει ότι είμαι ακόμα χαμένος. Ειλικρινά, δε με βοήθησες και πολύ ως τώρα. Ο από κάτω λέει: Kι εσύ πρέπει να είσαι Υπουργός. Πράγματι! Εσύ πώς το κατάλαβες; Κοίτα, δεν ξέρεις πού είσαι, ούτε πού πας. Έχεις ανέλθει στο ύψος σου χάρις σε μια μεγάλη φούσκα. Έδωσες μια υπόσχεση πού δεν γνωρίζεις πώς να την κρατήσεις, και περιμένεις από τους από κάτω σου να λύσουν τα προβλήματά σου. Το θέμα είναι ότι βρίσκεσαι ακριβώς στην ίδια κατάσταση που βρισκόσουν πριν με ρωτήσεις αλλά, κατά κάποιο τρόπο τώρα μοιάζει να είναι δικό μου σφάλμα.

Ο βοσκός και ο πολιτικός
Ένας βοσκός βόσκει τα πρόβατά του σε μια απόμερη τοποθεσία και βλέπει να τον πλησιάζει ένα Audi.  Ο οδηγός κατεβαίνει από το Audi ντυμένος με παπούτσια Testoni, κοστούμι
Kiton, πουκάμισο Zegna, γυαλιά ηλίου Bulgari και του λέει: Αν σου πω πόσα πρόβατα έχεις στο κοπάδι σου, θα μου δώσεις ένα; Ο βοσκός τον κοιτάει παραξενεμένος και του απαντά ήρεμα: Εντάξει παιδί μου;  Αμέσως ο οδηγός ανοίγει το  laptop του και επιλέγει ένα σύστημα δορυφορικού προσδιορισμού τοποθεσίας GPS το οποίο υπολογίζει την ακριβή τοποθεσία στην οποία βρίσκονται. Λαμβάνει μια φωτογραφία την όποια  στέλνει σε ένα επιστημονικό εργαστήριο και μετά από μερικά λεπτά παίρνει ένα e-mail  5 σελίδων. Αφού τις διαβάζει λέει στο βοσκό:  Έχεις ακριβώς 3456 πρόβατα. Μπράβο σου, τώρα μπορείς να πάρεις όποιο πρόβατο θέλεις, λέει ο βοσκός. Καθώς κοιτάζει τον οδηγό να μεταφέρει στο πορτ-μπαγκάζ το ζώο του λέει: Να σου πω, αν βρω ακριβώς τι δουλειά κάνεις θα μου επιστρέψεις το πρόβατο; Ο οδηγός το σκέφτεται για μια στιγμή και μετά λέει γελώντας στο βοσκό: ΟΚ, γιατί όχι; Είσαι πολιτικός, λέει ο βοσκός. Απίστευτο, λέει αποσβολωμένος ο πολιτικός, έτσι είναι, μα πως το μάντεψες; Δεν είναι και τόσο δύσκολο, λέει ο βοσκός.  Ήρθες χωρίς να στο ζητήσει κανείς, θέλεις να πληρωθείς για μια απάντηση την οποία ξέρω, σε μια ερώτηση που δεν σε ρώτησε κανείς και όλα αυτά ενώ δεν έχεις ιδέα για τη δουλειά μου. Και τώρα σε παρακαλώ δώσε πίσω το σκύλο μου.

Οι σοφοί παρά τώ υπουργώ
Μία ομάδα σοφών κάθισαν να παρατηρήσουν τα πηδήματα ενός βατράχου. Ένας λοιπόν σοφός λέει στο βάτραχο  "πήδα βάτραχε" και πηδάει ο βάτραχος. Του κόβει το ένα πόδι και του ξαναλέει "πήδα βάτραχε " και πηδάει ο βάτραχος. Του κόβει το δεύτερο πόδι και του ξαναλέει "πήδα βάτραχε " και πηδάει ο βάτραχος. Του κόβει το τρίτο πόδι και  του ξαναλέει "πήδα βάτραχε " και πηδάει ο βάτραχος. Του κόβει το τέταρτο πόδι και του ξαναλέει "πήδα βάτραχε ", τίποτε  ο βάτραχος, "πήδα βάτραχε" φωνάζει ο σοφός, τίποτα ο βάτραχος. Οπότε οι σοφοί έβγαλαν το συμπέρασμα ότι: Εάν κόψουμε και τα τέσσερα πόδια του βατράχου, ο βάτραχος κουφαίνεται.

Μια διδακτική ιστορία για τη ζωή
Ένας Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής, την ώρα ενός σεμιναρίου τοποθέτησε στο γραφείο ένα γυάλινο βάζο και άρχισε  να το γεμίζει με μπάλες του γκολφ, ακολούθησαν τα βότσαλα, η άμμος και τέλος άδειασε και μια μπύρα. Σε κάθε γέμισμα ρωτούσε τους εκπαιδευτικούς: είναι γεμάτο το βάζο; Και εκείνοι απαντούσαν: ναι είναι γεμάτο. Στη συνέχεια ο Σύμβουλος τους είπε: θεωρήστε ότι το βάζο αυτό αντιπροσωπεύει τη ζωή σας. Οι μπάλες του γκολφ είναι τα πιο σημαντικά στη ζωή σας, η οικογένεια, η υγεία και οι φίλοι σας. Είναι τόσο σημαντικά που ακόμα κι αν όλα τα υπόλοιπα λείψουν, η ζωή σας θα είναι γεμάτη. Τα βότσαλα είναι δευτερεύοντα πράγματα στη ζωή σας, η εκπαίδευση, η εργασία και το σπίτι σας. Αν αυτά τα βάλετε πρώτα στο βάζο δεν θα υπάρχει χώρος για τις μπάλες του γκολφ. Η άμμος είναι τα πολύ μικρά πράγματα  της ζωής. Αν βάλετε στο βάζο πρώτα την άμμο δεν θα υπάρχει χώρος ούτε για τις μπάλες του γκολφ, ούτε για τα βότσαλα. Αγαπητοί Συνάδελφοι ξεχωρίστε τις προτεραιότητές σας. Οι εκπαιδευτικοί είχαν μείνει άφωνοι. Ένας όμως τον ρώτησε: καλά  η μπύρα  όμως τι αντιπροσωπεύει; Και ο Σύμβουλος γελώντας του απαντά: χαίρομαι που ρωτάς, έχει μεγάλη σημασία πόσο γεμάτη είναι η ζωή σας, αλλά πάντα θα υπάρχει χώρος και για μια μπύρα με έναν καλό φίλο.

Το ρολόι
"Το ρολόι χάνει τη γοητεία όταν γνωρίσεις όλα τα γρανάζια του".
Νικόλαος Τριπόδης

Το μονοπάτι
''Εάν χαθείς στο μονοπάτι της ζωής γύρισε πίσω από εκεί που άρχισες''.
Νικόλαος Τριπόδης

Ο φόβος
"Η αρρώστια στο σώμα εκδηλώνεται δια του πόνου, η αρρώστια στη ψυχή εκδηλώνεται δια του φόβου".
Νικόλαος
Τριπόδης

Ποιότητα ζωής
"Στη εργασία σου νάσαι σοβαρός και στη ζωή σου χαλαρός"!
Νικόλαος Τριπόδης

Ο σεβασμός
"Ο σεβασμός δεν επιβάλλεται
, κερδίζεται και κερδίζεται με τη συμπεριφορά, τις γνώσεις και τα επιτεύγματα".
Νικόλαος Τριπόδης

"Μην περπατάς μπροστά μου μπορεί να μην ακολουθήσω, μην περπατάς πίσω μου μπορεί να μην σε οδηγήσω, απλά περπάτα δίπλα μου και γίνε φίλος μου".
Αλμπέρ Καμύ

Τα δημόσια αξιώματα
"Τα δημόσια αξιώματα προϋποθέτουν την εμπιστοσύνη των πολιτών".
Νικόλαος Τριπόδης

Η εμπιστοσύνη
"Η εμπιστοσύνη είναι ένας αξιοθαύμαστος μηχανισμός που σπάνια τον εκτιμούμε μέχρι να τον χάσουμε".
Νικόλαος Τριπόδης

Ο δάσκαλος
"Να ζεις, να μαθαίνεις, ν' αγαπάς και να διδάσκεις".
Νικόλαος Τριπόδης

"Η μάθηση αρχίζει από τους μύθους και ο δάσκαλος αρχίζει σπάζοντας τους μύθους".
Νικόλαος Τριπόδης 

"Το μέγιστο που μπορώ να κάνω ως δάσκαλος είναι να προκαλέσω την κριτική σκέψη".
Νικόλαος Τριπόδης 

"Μην ανησυχείς για τον κόσμο που περιβάλλει τα παιδιά μας, ενίσχυσε την ηθική τους και τίποτα δε θα μπορέσει να τα βλάψει".
Νικόλαος Τριπόδης

"Αυτά που παίρνουμε από τα παιδιά μας είναι περισσότερα από αυτά που δίνουμε".
Νικόλαος Τριπόδης

Ένας σχολικός σύμβουλος φυσικής αγωγής
Ένας σχολικός σύμβουλος φυσικής αγωγής, σε μια δειγματική διδασκαλία κλασικού αθλητισμού, θέλοντας να διαπιστώσει την αντίληψη των μαθητών, τους ρωτά: αν η διαμόρφωσή του στίβου περιλαμβάνει δύο ευθύγραμμα τμήματα και δύο καμπύλα, τότε πόσο χρονών είμαι; Όλοι σωπαίνουν και ξαφνικά πετάγεται ο Γιωργάκης: εξήντα δάσκαλε! Μπα, πράγματι έτσι είναι, μα πώς το κατάλαβες; απαντά ο δάσκαλος. Απλούστατα, ο αδερφός μου είναι τριάντα και είναι μισότρελος!

Η οδός Τριπόδων
Στο δημοτικό σχολείο της Πλάκας ρωτά η δασκάλα τα παιδιά: πού βρίσκεται η οδός Τριπόδων; Απαντά το Μαράκι: βρίσκεται στη Πλάκα και ξεκινά από την είσοδο του τεμένους του Διονύσου, παρακάμπτει την ανατολική πλευρά της Ακρόπολης και προχωρά βορειοδυτικά του ιερού βράχου προς την κατεύθυνση του Πρυτανείου της Αγοράς. Συνεχίζοντας η δασκάλα ερωτά : τι ήταν η οδός Τριπόδων κατά την αρχαιότητα; Απαντά ο Κωστάκης: η οδός Τριπόδων ήταν κατά την αρχαιότητα ό,τι είναι η Λεωφόρος της Δόξας στο Χόλυγουντ σήμερα. Και συνεχίζοντας η δασκάλα: η οδός Τριπόδων από πού πήρε το όνομά της; Όλοι σωπαίνουν και ξαφνικά πετάγεται ο Νικολάκης: η οδός πήρε το όνομά της από τον Τριπόδη ο οποίος
συνήθιζε να κάνει τον περίπατό του!

 

Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών Λειτουργών Φυσικής Αγωγής
Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Φυσικής Αγωγής
(
European Physical Education Association)

Συνδρομές 
Η συνδρομή του 2018 ανέρχεται στα 5 ευρώ.   
Όσοι επιθυμούν  να εγγραφούν εξ αποστάσεως θα ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα:
1.
Κατάθεση 5 ευρώ στο λογαριασμό της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Φυσικής Αγωγής: Τράπεζα Πειραιώς IBAN GR22 0172 0550 0050 5507 2254 349    
(Προσοχή! θα πρέπει να αναγράφεται το όνομα καταθέτη στο αποδεικτικό κατάθεσης σαν αιτιολογία).
2.
Το αποδεικτικό κατάθεσης και η συμπληρωμένη αίτηση εγγραφής μέλους να σταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση penelfamember@gmail.com
 

Πρόσφατες ανακοινώσεις

4. Νέο! Με την τέχνη της εξαπάτησης στη Φυσική Αγωγή - Αθλητισμό και των Λειτουργών τους

3. Αποχαιρετιστήριο πάρτι Νικόλαου Χρ. Τριπόδη

2. Ανυπόγραφες καταγγελίες

1. Μήνυμα αποχαιρετισμού Σχολικού Συμβούλου Φυσικής Αγωγής κ. Νικολάου Χρήστου Τριπόδη